Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever op zeer flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief.
Het aantal uren per week is flexibel net zoals de duur van de werkzaamheden.

Fasesysteem NBBU
De NBBU kent een fasensysteem die vier verschillende fasen telt. Elke fase geeft de uitzendkracht meer rechten. Hoe langer een uitzendkracht voor het uitzendbureau werkt, des te meer rechten hij/zij opbouwt.

NBBU Fase 1
Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. De telling begint te lopen vanaf de eerste gewerkte werkweek. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uur een uitzendkracht per week werkt. Zelfs al werkt een uitzendkracht wekelijks drie uur, dan telt het nog als gewerkte week. In fase 1 is het uitzendbeding van kracht: geen werk, geen loon. Na fase 1 start fase 2 (mits de onderbrekingstermijn niet langer dan 26 weken is)

NBBU Fase 2
Fase 2 duurt 104 gewerkte weken/ 2 jaar. Ook in deze fase is het uitzendbeding van toepassing. Het uitzendbeding is in totaal 130 weken van toepassing.

NBBU Fase 3
In fase 3 gaat de uitzendkracht een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd aan. Dat is een contract met een begin – en einddatum. De duur van fase 3 is 52 kalenderweken. Een uitzendkracht kan in deze periode maximaal vier contracten aangaan voor bepaalde tijd. Een uitzendkracht heeft recht op loondoorbetaling, ook tijdens feestdagen en bij het wegvallen van werk.

NBBU Fase 4
In fase 4 gaat een uitzendkracht een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd, oftewel een “vast contract” zonder vastgestelde einddatum.

Onderbreking fase 1,2 en 3
In fase 1,2 en 3 begint de telling opnieuw als een uitzendkracht 26 weken of langer niet voor het uitzendbureau werkt. De telling begint dan in fase 1. Als een uitzendkracht in fase 3 zit en als hij/zij 3 maanden of langer niet gewerkt heeft, wordt deze uitzendkracht naar het begin van fase 3 teruggezet.

Pensioenopbouw uitzendkracht
De pensioenopbouw begint als een uitzendkracht 26 weken voor het uitzendbureau hebt gewerkt. Tot die tijd bouw hij/zij geen pensioen op.