Wellicht heeft u voor langere tijd behoefte aan goed gekwalificeerde personeel. Bijvoorbeeld omdat de werkdruk gedurende enkele maanden zo hoog ligt dat u het met uw vaste medewerkers niet aankunt. Of u heeft in het kader van een project “specifieke” kennis nodig die ontbreekt binnen uw huidige personeelsbestand. U kunt op dat moment besluiten nieuwe mensen aan te nemen.

Goede medewerkers zijn, ondanks het ruime aanbod, lastig te vinden. Bovendien twijfelt u wellicht of u op termijn wel echt nieuwe mensen nodig heeft. Dat kost u tijd en dus geld en brengt onnodig risico met zich mee! Stammes Recruitment heeft de juiste mensen in haar bestand. Die kunt u voor een vooraf overeengekomen periode inhuren. Mocht blijken dat u toch structureel uw personeelsbestand moet uitbreiden, dan kunt u in overleg met ons de detacheringkrachten in vaste dienst overnemen.

Zoals u wilt
U bepaalt wie qua expertise en persoonlijkheid het beste in uw team past. Met deze kandidaat sluiten wij vervolgens een arbeidsovereenkomst af. Daarnaast gaan we met u een Detacheringovereenkomst aan voor de duur van een project (einde project als bijvoorbeeld het project is afgerond) of met een begin- en einddatum. Gedurende de gehele contractperiode bent u verzekerd van een betrokken en ervaren medewerker. Uw financiële risico’s zijn nihil wanneer hij of zij onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt wordt. Afhankelijk van de door u gekozen contractvorm betaalt u wekelijks het aantal overeengekomen uren, inclusief de eventuele uren voor (bijzonder) verlof, kort verzuim en feestdagen. Of uitsluitend het aantal gewerkte uren waarvoor u wekelijks via e-mail de urendeclaratie bevestigt.

Wilt u meer weten over detacheren of wilt u ons uitproberen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!